20 năm thành lập trường Đại học Hồng Đức (24/9/1997 - 24/09/2017) và quá trình phát triển của BQL NOSV sau 02 năm thành lập (14/01/2016-14/01/2018)

5/27/2021 5:14:44 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở SINH VIÊN


 

 

KỶ NIỆM

20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC (24/9/1997-24/9/2017)

VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở SINH VIÊN

SAU 2 NĂM TỪ NGÀY THÀNH LẬP (14/01/2016-14/01/2018)

 

 

 

Trưởng Ban

Đàm Văn Vạn

 

 

Phó trưởng Ban

Lê Hữu Khuê

 

 

 

 

 

Tổ QLNT + VSMT

Tổ Trưởng

Hứa Thị Ngọc

 

Tổ phó

Hoàng Thị Hưng

 

CB QLNT, UV BCHCĐ

Vũ Thị Thúy

 

CB Kế toán

Nguyễn Thị Huyền 

CB MT

Nguyễn Thị Diệu

 

 

CB MT

Phạm Thị Tuyết

 

 

CB MT

Phạm Thị Gái

Tổ Kỹ thuật + Bảo vệ

Tổ trưởng

Lê Công Hiển 

 

Tổ phó

Lê Xuân Trường

 

CB CNTT

Trần Thị Thu Thủy

 

CB Kỹ thuật

Trịnh Văn Thắng 

CB Bảo vệ

Trần Văn Cường 

                     

 

Đ/c Hoàng Văn Thi, PHT Nhà trường

công bố Quyết định thành lập Ban QL Nhà ở SV

 

Đ/c Hoàng Văn Thi, PHT Nhà trường

Tặng hoa chúc mừng Đc Đàm Văn Vạn Trưởng Ban

 

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

CỦA BAN QUẢN LÝ NHÀ Ở SINH VIÊN TỪ NGÀY THÀNH LẬP

(14/01/2016)

Cùng với quá trình phát triển 20 năm của trường Đại học Hồng Đức, Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/01/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức.

Quá trình tiến tới sự ra đời của Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên

Theo QĐ số 5074/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 237/QĐ-CTĐTPTHT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất, tài sản khác và chuyển giao 14 lao động hợp đồng đang quản lý, vận hành Khu nhà ở sinh viên 13 tầng về trường ĐH Hồng Đức.

Công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban quản lý nhà ở sinh viên

Ngày 21 tháng 01 năm 2016  Ban quản lý nhà ở sinh viên tổ chức công bố Quyết định số 67/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/01/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên; Quyết định số 68/QĐ-ĐHHĐ ngày 14/01/2016 về việc Bổ nhiệm Đồng chí Đàm Văn Vạn làm Trưởng Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên.

I. Chức năng nhiêm vụ của Ban quản lý nhà ở sinh viên

          1. Chức năng của ban

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức,quản lý toàn diện khu Nhà ở sinh viên 13 tầng và các dịch vụ phục vụ tại chỗ cho HSSV.

          2 . Nhiệm vụ được giao

2.1. Tổ chức và triển khai thực hiện đúng theo Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 65/2009/QĐ – TTg ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về  ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê và theo quy định của nhà trường.

2.2 Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho HSSV trong khu Nhà ở sinh viên 13 tầng đảm bảo khoa học, thuận lợi, văn minh cho công tác quản lý và học tập của HSSV nội trú.

2.3 Quản lý HSSV thực hiện Nội quy nội trú; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phong trào tự quản, tổ chức các hoạt động Văn – Thể - Mĩ, xây dựng môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của HSSV tronh khu nội trú; Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nội quy của từng HSSV nội trú sau mỗi học kỳ.

2.4 Kết hợp với công an địa phương và các đơn vị chức năng trong trường để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn khu nhà ở sinh viên 13 tầng, bảo vệ tài sản tính mạng của HSSV nội trú; tổ chức trực nội trú 24/24 h/ngày.

2.5 Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và tài sản được nhà trường giao. Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hằng năm và tự đảm nhiệm việc sửa chữa nhỏ trong khu nhà ở sinh viên 13 tầng theo phân cấp của nhà trường về tự chủ. Quản lý, điều hành các dịch vụ phục vụ trong Khu nhà ở sinh viên 13 tầng.

2.6. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo yêu cầu của nhà trường. Thực hiện báo cáo tài chính và quản lý tài chính đúng theo qui định hiện hành của Nhà  nước và nhà trường.

2.7. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Trường.

II. Tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý

1.                 Tổ chức bộ máy:

1.1. Ban Quản lý Nhà ở sinh viên có Trưởng ban và có 01 đến 02 Phó Trưởng ban do Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức bổ nhiệm, miễn nhiệm.

1.2. Các tổ công tác:

Do Trưởng ban thành lập theo chức năng, nhiệm vụ của Ban (Báo cáo Hiệu trưởng qua Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ).

Biên chế của Ban được xác định và phân bổ hàng năm theo quyết định Hiệu trưởng trên cơ sở đề nghị của Trưởng ban. Lao động hợp đồng của Ban do Trưởng ban ký hợp đồng sau khi được Hiệu trưởng đồng ý (qua Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ).

2.     Cơ chế quản lý:

2.1. Ban quản lý Nhà ở sinh viên là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; Tự chủ hoàn toàn tài chính và đóng góp nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và Nhà Trường; thực hiện hạch toán theo chế độ báo sổ.

2.2. Cán bộ, viên chức, người lao động của Ban được trả lương từ nguồn thu của Ban trên nguyên tắc tự hạch toán kinh phí và phù hợp quy định thu chi tài chính của Nhà nước và Nhà trường.

 

Đ/C Nguyễn Xuân Song, Chủ tịch Công đoàn trường công bố Quyết định thành lập

 tổ Công đoàn Ban QL Nhà ở SV  trực thuộc Công đoàn bộ phận Quản lý Nội trú

 

Tập thể CBVC-LĐHĐ Ban QL Nhà ở SV ngày công bố QĐ thành lập đơn vị

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2016  họp Ban Quản lý Nhà ở sinh viên bình bầu các chức danh và phân công nhiệm vụ trong ban.

Danh sách VC-LĐHĐ ngày đầu thành lập

TT

Họ và tên

Ngày tháng, năm ký hợp đồng

Nhiệm vụ được giao

1.             

Đàm Văn Vạn

 

Trưởng ban

2.             

Mai Thị Lệ Thư

11/03/2013

Tổ trưởng tổ quản lý, kiêm kế toán

3.             

Hứa Thị Ngọc

01/11/2012

Tổ phó tổ quản lý

4.             

Vũ Thị Thúy

02/11/2012

Tổ trưởng CĐ – NV phục vụ

5.             

Nguyễn Thị Huyền

04/01/2013

Quản lý Nội trú

6.             

Hoàng Thị Hưng

01/12/2012

Hành chính, thủ quỹ, ISO, quản lý tài sản

7.             

Lê Thị Gái

01/06/2011

Nhân viên phục vụ

8.             

Phạm Thị Tuyết

01/08/2013

Nhân viên phục vụ

9.             

Nguyễn Thị Diệu

01/08/2013

Nhân viên phục vụ

10.         

Lê Công Hiển

01/11/2013

Tổ trưởng tổ kỹ thuật

11.         

Trịnh Văn Thắng

01/08/2012

Nhân viên kỹ thuật

12.         

Cù Minh Đức

01/12/2012

Nhân viên kỹ thuật

13.         

Trần Thị Thu Thủy

01/07/2014

Quản trị mạng Internet, camera

14.         

Lê Xuân Trường

10/09/2006

Nhân viên bảo vệ

15.         

Trần Văn Cường

04/01/2013

Nhân viên bảo vệ

          Ngày 01/03/2016  Đồng chí  Mai Thị Lệ Thư  xin chuyển công tác về Công ty TNHH MTV ĐTPTHT Thanh Hóa.

          * Ngày 03/03/2016  họp Ban bình bầu chức danh tổ trưởng, tổ phó;

          Ban được thành lập 2 tổ:

          - Tổ Quản lý – Môi trường gồm 7 người

1. Đ/c:  Hứa Thị Ngọc, Tổ Trưởng.

2. Đ/c: Hoàng Thị Hưng,  Tổ phó.

- Tổ kỹ thuật – Bảo vệ gồm 6 người

1. Đ/c: Lê Công Hiển, Tổ trưởng

2. Đ/c: Lê Xuân Trường, Tổ phó

          Ngày 8 tháng 6 năm 2016 họp Ban chấp hành Công Đoàn bộ phận bình xét các danh hiệu thi đua công đoàn năm học 2015-2016.                                                               

Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên đạt Tổ Công đoàn xuất sắc

Công đoàn trường tặng giấy khen:  Đồng chí : Vũ Thị Thúy

Kết quả thi đua năm học 2015 -2016 (Theo Quyết định số 1030 QĐ- ĐHHĐ ngày 22/6/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường)

- Tập thể Ban QLNƠSV đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến

Các cá nhân đạt các danh hiệu sau;

STT

Họ và tên

Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ

Danh hiệu thi đua

LĐTT

CSTĐ

CDGM

1.           

Đàm Văn Vạn

Hoàn thành xuất sắc NV

x

x

x

2.           

Hứa Thị Ngọc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

3.           

Hoàng Thị Hưng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

4.           

Lê Công Hiển

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

5.           

Lê Xuân Trường

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

6.           

Vũ Thị Thúy

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

7.           

Trần Thị Thu Thủy

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

8.           

Lê Thị Gái

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

9.           

Trịnh Văn Thắng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

10.      

Cù Minh Đức

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

11.      

Trần Văn Cường

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

12.      

Nguyễn Thị Huyền

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

13.      

Nguyễn Thị Diệu 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

14.      

Phạm Thị Tuyết  

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

x

 

 

          Ngày 03/8/2016 Đ/c Cù Minh Đức xin nghỉ việc để liên hệ chuyển công tác

          Ngày 27 tháng 9 năm 2016 Ban tổ chức hội nghị cán bộ viên chức – lao động năm học 2016 – 2017; bầu CBVC-LĐ đi dự Hội nghị CBVC-LĐ Nhà trường vào ngày 28/10/2016 là 4 đồng chí.

1.     Đồng chí : Vũ Thị Thúy

2.     Đồng chí : Hứa Thị Ngọc

3.     Đồng chí : Lê Công Hiển

4.     Đồng chí : Lê Xuân Trường

Đăng ký CSTĐ và danh hiệu công dân gương mẫu- Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016 - 2017 có  2 đồng chí

          1. Đồng chí: Hoàng Thị Hưng

          2. Đồng chí:  Lê công Hiển

 

Tham gia các hoạt động VTM trong trưởng

Để nâng cao công tác quản lý nội trú được tốt hơn nhà trường đã tổ chức cho ban quản lý nội trú và ban quản lý nhà ở sinh viên đi học tập kinh nghiệm của các trường Đại học ở các tỉnh phía Bắc.

Công đoàn Ban cử 2 VC – LĐHĐ tham gia cùng đội tuyển nhà trường tập luyện và thi đấu giải Bóng chuyền nữ do LĐLĐ Tỉnh tổ chức: 

 1. Đồng chí: Hứa Thị Ngọc

                2. Đồng chí: Lê Thị Gái

 

Các Đ/c tham gia đội tuyển bóng chuyền của Công đoàn trường dự Hội thao thể thao CBVC-LĐ toàn tỉnh chào mừng thành công Đại hôi Tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII

Ngày 14/10/2016 họp ban chấp hành Công đoàn triển khai Nghị quyết, Chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11/2016, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Hồng Đức vào ngày 24/9/2017.

Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho HSSV và người ở nội trú, thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao để HSSV được giao lưu học hỏi và đoàn kết, tạo môi trường rèn luyện cho HSSV; Ban quản lý nhà ở sinh viên chọn 02 tiết mục văn nghệ của sinh viên trong tòa nhà tham gia đêm hội sinh viên nội trú cùng với các em sinh viên đang ở tại các khu nội trú của trường.

Tiết mục của SV nhà ở SV 13 tầng tham gia đêm Hội SV Nội trú

Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Ban tổ chức buổi tọa đàm liên hoan gặp mặt CBVC-LĐ và dâu rể trong Ban.

 

Đại gia đình Ban quản lý nhà ở sinh viên trong ngày kỷ niệm 20/11/2016

 

 

Đ/c Hoàng Văn Thi, PHT, Đ/c Nguyễn Xuân Song Chủ tịch Công đoàn trường

chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu VC-LĐ của 2 đơn vị

Ngày 22/12/2016 tại ban quản lý nhà ở sinh viên tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại hội chi hội cựu chiến binh khối KTKT – Nội trú nhiệm kỳ 2016 – 2020; Đại hội bầu:

1.     Đ/c: Đàm Văn Vạn, Chi hội trưởng

 

 

Năm  2016, Ban Quản lý nhà ở sinh viên sau một năm thành lập, cán bộ, nhân viên đa số là cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, năng nổ nhiệt huyết có trách nhiệm với công việc và có tinh thần học hỏi trao đổi kinh nghiệm, tập thể đơn vị luôn đoàn kết, tin tưởng, phấn khởi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Trong công tác quản lý nội trú ở trong tòa nhà luôn ổn định; xây dựng môi trường rèn luyện trong khu nội trú thân thiện, sạch sẽ, an toàn. Đảm bảo tỉ lệ sử dụng phòng ở nội trú và thu hút HSSV vào ở nội trú tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ, hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động Văn - Thể - Mỹ trong nhà trường cụ thể như: Tham gia phong trào bóng đá, bóng chuyền CBVC do Công đoàn trường tổ chức.

Đầu năm 2017, Được sự quan tâm của Nhà trường Ban QLNT và Ban QL NOSV đã cửa đoàn cán bộ thăm quan học tập kinh nghiệm mô hình quản lý Nội trú một số trường Đại học phía Bắc: Đại học Kỹ thuật – Công nghiệp, Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên; KTX Mỹ Đình thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là KTX thực hiện mô hình tự chủ, hạch toán độc lập có nhiều thế mạnh và ưu điểm trong công tác quản lý người ở nội trú và tổ chức các hoạt động dịch vụ phục vụ tại chỗ cho HSSV nội trú.

  

Đoàn công tác thăm và làm việc với Trường Đại học Sư phạm

 thuộc Đại học Thái Nguyên

Đoàn cán bộ Ban QLNT, Ban QLNOSV thăm, học tập kinh nghiệm

tại Ký túc xá Mỹ Đình thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

Đ/c Đàm Văn Vạn, Trưởng Ban chụp ảnh lưu niệm

với ban lãnh đạo KTX Mỹ Đình
Ngày 12/01/2017 Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 36/QĐ-ĐHHĐ, ngày 12/01/2017 về việc điều động và bổ nhiệm Đ/c Lê Hữu Khuê làm Phó Trưởng ban Quản lý Nhà ở Sinh viên.

 

Đ/C Hoàng Văn Thi, PHT Nhà trường trao Quyết định của Hiệu trưởng

về việc bổ nhiệm Đ/c Lê Hữu Khuê làm Phó Trưởng Ban QL Nhà ở SV

Đ/c Đàm Văn Vạn, Trưởng ban, tặng hoa chúc mừng Đ/c Phó Trưởng Ban

CBVC-LĐ cả đơn vị chúc mừng Đ/c Phó Trưởng ban

 

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và dịp kỷ niệm 01 năm ngày thành lập Ban QL Nhà ở Sinh viên:

Ngày 27/4/2017 Công đoàn bộ phận Ban quản lý nội trú – trạm y tế - Ban quản lý nhà ở sinh viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đại hội đã bầu BCH gồm 04 Đ/c:

1 Đ/c: Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch

2. Đc: Vũ Thị Hoa Lý, Phó Chủ tịch

3. Đ/c: Vũ Thị Thúy, Ủy viên BCH

4. Đ/c: Lê Văn Thanh, Ủy viên BCH

Hoạt động công tác công đoàn chung tổ chức thăm hỏi, hiếu, hỷ kịp thời – lồng ghép công tác chuyên môn với công tác Công đoàn. Kêu gọi các ĐVCĐ tích cực tham gia công tác CĐ với phương châm “ĐỔI MỚI – DÂN CHỦ - TRÁCH NHIỆM”

Thực hiện 5 không

-         Không đói nghèo

-         Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội

-         Không bạo lực gia đình

-         Không sinh con thứ 3

-         Không có trẻ suy dinh dưỡng

Thực hiện 3 sạch

-         Sạch bếp

-         Sạch nhà

-         Sạch ngõ

Đại hội Công đoàn Quản lý Nội trú đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ trường khóa VII gồm 6 Đ/c, Ban Quản lý Nhà ở Sinh vien có 03 Đ/c, gồm:

1.     Đ/c: Đàm Văn Vạn

2.     Đ/c: Lê Hữu Khuê

3.     Đ/c: Vũ Thị Thúy

Đ/c Nguyễn Mạnh An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Công đoàn Quản lý Nội trú

Bình xét thi đua năm học 2016 - 2017.

Quyết định số 911/QĐ-ĐHHĐ ngày 16/6/2017 của Hiệu trưởng công nhận Kết quả thi đua năm học 2016 - 2017

- Tập thể Ban QLNƠSV đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến

- Đ/c Đàm Văn Vạn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen

Các cá nhân đạt các danh hiệu sau;

STT

Họ và tên

HTNV

LĐTT

CSTĐ

CDGM

Ghi chú

1             

Đàm Văn Vạn

Tốt

x

 

 

 

2             

Lê Hữu Khuê

Tốt

x

 

 

 

3             

Vũ Thị Thúy

Tốt

x

 

 

 

4             

Lê Thị Gái

Tốt

x

 

 

 

5             

Trịnh Văn Thắng

Tốt

x

 

 

 

6             

Lê Xuân Trường

Tốt

x

 

 

 

7             

Hoàng Thị Hưng

Xuất sắc

x

x

x

 

8             

Lê Công Hiển

Xuất sắc

x

x

 

 

9             

Hứa Thị Ngọc

Tốt

x

 

 

 

10        

Nguyễn Thị Diệu 

Tốt

x

 

 

 

11        

Trần Thị Thu Thủy

HT

x

 

 

 

12        

Nguyễn Thị Huyền

HT

x

 

 

 

13        

Phạm Thị Tuyết  

HT

x

 

 

 

14        

Trần Văn Cường

HT

 

 

 

 

Cộng:

14

11

02

01

 

 

Ngày 29/8/2017, tại phòng 509, nhà ở SV 13 tầng, Chi bộ QLNT tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2020; Dự chỉ đạo đại hội có TS Hoàng Nam, PBT Đảng ủy, PHT Nhà trường, TS Lê Hoằng Bá Huyền, UV BTV Đảng ủy và 10 đảng viên của Chi bộ; Đại hội đã bầu ban Chi ủy gồm 03 Đ/c:

Đ/c: Đàm Văn Vạn, Bí thư

Đ/c: Lê Hữu Khuê, Phó Bí thư

Đ/c: Mai Thị Thùy, Chi ủy viên

Ban Chi ủy Chi bộ QLNT nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Đ/c Lê Hoằng Bá Huyền, UV BTV Đảng ủy,

chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên trong Chi bộ

 

 

Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên họp mặt kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2016

Niềm vui bước đầu tập thể VC-LĐ vượt lên trên mọi khó khăn, đoàn kết thi đua cùng nhau xây dựng đơn vị phát triển!

 

Tập thể CBVC-LĐ Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên

Sau một thành lập (14/01/2016 – 14/01/2017)

 

Tập thể CBVC-LĐ Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên

Sau gần hai năm thành lập (14/01/2016 – 24/09/2017)

 

 

Kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, học tập, công tác tốt,

khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Ban Quản lý Nhà ở Sinh viên mạnh về mọi mặt, góp phần xây dựng

 

Trường Đại học Hồng Đức phát triển bền vững!

Tin liên quan