Chỉ số điện nước tháng 03

5/22/2021 2:54:57 PM

 Đề nghị đại diện các phòng ở nội trú đến văn phòng Ban quản lý  thanh toán tiền điện, nước tháng 03/2021 từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 10/04/2021. Nếu quá hạn Bộ phận quản lý dừng cung cấp điện, nước và xử lý theo quy định của Nhà ở sinh viên. 

Tập tin đính kèm

Tin liên quan