Chức năng nhiệm vụ

5/22/2021 10:58:56 AM

Chức năng, nhiệm vụ Ban Quản lý Nhà ở sinh viên

 Ban QLNT được thành lập theo quyết định số: 67/QĐ-ĐHHĐ, ngày 14/01/2016, hiện nay Ban có 13 Đ/c hợp đồng LĐ, nam 5, nữ 8. Trưởng Ban Đ/c Đàm Văn Vạn. Ban QL Nhà ở sinh viên có chức năng, nhiệm vụ:

I. Chức năng

          Ban Quản lý nội trú là đơn vị trực thuộc trường, tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý toàn diện khu nhà 13 tầng và các dịch vụ phục vụ tại chỗ cho HSSV.

II. Nhiệm vụ

1- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho HSSV trong khu Nhà ở sinh viên 13 tầng đảm bảo khoa học, thuận lợi, văn minh cho công tác quản lý và học tập của HSSV nội trú.

2 - Quản lý HSSV thực hiện tốt nội qui nội trú; bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phong trào tự quản, tổ chức các hoạt động văn - thể - mỹ xây dựng môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của HSSV trong khu nội trú; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nội quy của từng HSSV nội trú sau mỗi kỳ học.

3 –  Kết hợp chặt chẽ với công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn KNT, bảo vệ tài sản và tính mạng của HSSV nội trú; tổ chức trực bảo vệ nội trú 24/24 giờ/ngày

            4 - Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo theo yêu cầu của nhà trường. Thực hiện báo cáo tài chính và quản lý tài chính đúng theo quy định hiện hành của Nhà trường.

           5 – Lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm và tự đảm nhiệm việc sửa chữa nhỏ trong khu Nhà ở sinh viên 13 tầng theo phân cấp của nhà trường về tự chủ. Quản lý, điều hành các dịch vụ trong khu Nhà ở sinh viên 13 tầng.

           6- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển trường.

 

Tin liên quan