Hướng dẫn về hồ sơ lưu trú

5/27/2021 3:47:42 PM

HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG Ở NỘI TRÚ

NHÀ Ở SINH VIÊN 13 TẦNG 

   I. Đối tượng và địa điểm đăng ký ở nội trú

 - Đối tượng: Sinh viên, học viên các trường chuyên nghiệp trong thành phố Thanh Hóa có nhu cầu hợp đồng thuê phòng ở nội trú trong khu nhà ở Sinh viên 13 tầng.

  - Địa chỉ: 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá;

  - Địa điểm liên hệ tại: Tầng 02, phòng Ban quản lý - Ban quản lý Nhà ở sinh viên ( Khu KTX 13 tầng)

   II. Hướng dẫn đăng ký ở nội trú

   1. Viết đơn xin ở nội trú (theo mẫu)

   2. Làm hợp đồng ở nội trú khi được chấp nhận đơn (HĐ theo mẫu)

   3. Làm biên bản bàn giao tài sản phòng ở

   4. Người ở  Nội trú nộp đầu kỳ các khoản lệ phí sau:

   4.1. Phí phòng ở, mức thu quy định: 130.000.đ/người/tháng (Tính theo mức thu mới từ 01/09/2020)

   4.2. Tiền đặt cọc:  300.000đ/ người/ kỳ (hết kỳ hoàn trả lại)

   4.3. Ảnh chân dung:  (3cm x 4cm) = 3 cái;

   4.4. Thủ tục đăng ký tạm trú (nếu cá nhân chưa đăng ký)

   5. Tiền điện, tiền nước theo số đo đồng hồ, tính theo giá hiện hành và nộp vào ngày mùng 5 hàng tháng.

   6. Thời gian hợp đồng ở nội trú theo năm, từ 01/01 đến 31/12 hàng năm.

   7. Khi SV có từ 1 người có nhu cầu bao phòng, nếu còn phòng sẽ giải quyết cho bao phòng và nộp phí phòng ở cả định xuất./.

   Có điều gì chưa rõ, SV nghe cán bộ Quản lý phòng hướng dẫn tại nơi đón tiếp.

Tin liên quan