Phân công nhiệm vụ năm học 2016-2017

5/26/2021 10:23:51 AM

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CBVC-LĐ

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ được giao

Số ĐT

Email:

@hdu.edu.vn

 

Đàm Văn Vạn

Trưởng Ban

(CVC)

Quản lý chung; công tác tổ chức; kế hoạch; Tài chính, thi đua, giáo dục chính trị tư tưởng., chủ tài khoản;

0914403004

damvanvan

 

Lê Hữu Khuê

Phó Ban

(CVC)

Giúp Trưởng ban điều hành và chịu trách nhiệm trực tiếp các lĩnh vực được phân công. Theo dõi và chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Tổ kỹ thuật – bảo vệ

0904842232

lehuukhue

I. Tổ QLNT Nội trú

 

 

 

 

1.  

Hứa Thị Ngọc

Tổ trưởng

CN

 

Phụ trách QL phòng nội trú, đăng ký tạm trú cho các đối tượng nội trú; Làm công tác quản lý nội trú;  thống kê báo cáo tình hình nội trú. Thảo các văn bẳn của Ban;

0934424848

huathingoc

2.  

Hoàng Thị Hưng

Tổ phó

CN

Hành chính, quỹ, quản lý tài sản, thư ký ISO; trực quản lý nội trú

0914995468

hoangthihung

3.  

Nguyễn Thị Huyền

Kế toán

CN

 

Kế toán, phụ trách tài chính thu, chi,  quản lý tầng, trực quản lý nội trú,

0948399786

nguyenthihuyen13t

4.  

Vũ Thị Thúy

NV

Phụ trách Công đoàn, quản lý tầng, trực quản lý nội trú; phụ trách công tác VSMT, VS ATTP, hoạt động dịch vụ, quản lý tài sản.

0949366968

vuthithuy13t

5.  

Lê Thị Gái

NV

Phụ trách công tác vệ sinh môi trường

01659928618

lethigai

6.  

Nguyễn Thị Diệu

NV

Làm công tác vệ sinh môi trường

01688123177

nguyenthidieu

7.  

Phạm Thị Tuyết

NV

Làm công tác vệ sinh môi trường

0976500318

phamthituyet

     II. Tổ Kỹ thuật, Bảo vệ

 

 

 

1.  

Lê Công Hiển

Tổ trưởng

CN

Phụ trách bộ phận kỹ thuật; quản lý hệ thống điện, nước, PCCC, trực bảo vệ đêm, tham gia quản lý nội trú; Trợ lý VTM của đơn vị.

0963880941

leconghien

2.  

Lê Xuân Trường

Tổ phó

BV

 

Phụ trách bộ phận bảo vệ, quản lý công tác ANTT và an toàn trong đơn vị, tham gia các công tác chung  trong đơn vị.

0987141266

lexuantruong

3.  

Trịnh Văn Thắng

NV

KT

Quản lý hệ thống điện, nước, PCCC, trực bảo vệ đêm và quản lý nội trú, tham gia các công tác chung  trong đơn vị.

01636361009

trinhvanthang

4.  

Trần Thị Thu Thủy

NV

CN

Quản trị mạng Internet, trực camera, trực và tham gia công tác quản lý nội trú;  làm báo cáo và các đề nghị công việc của tổ.

0915684630

tranthithuthuy13t

5.  

Trần Văn Cường

NV

BV

Trực bảo vệ, quản lý công tác ANTT và an toàn trong đơn vị, tham gia các công tác chung  trong đơn vị.

0986551889

tranvancuong

Tập tin đính kèm

Tin liên quan